BTV voor particulieren

BTV, afkorting van Technisch Bureau Verbrugghen, is een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) en erkend controleorganisme, met meer dan 85 jaar ervaring en 400 medewerkers in België.

BTV heeft de wettelijke opdracht de (arbeids-) veiligheid te onderzoeken door het uitvoeren van wettelijk verplichte controles  op machines en installaties, zowel bij particulieren als professionelen.

Dankzij de regionale spreiding van onze 10 kantoren bent u als klant verzekerd van een vlotte dienstverlening. Omdat ook u beter zeker bent van uw veiligheid en die van uw gezin, is een kwalitatieve controle een must.

LPG-tanks in voertuigen – Overgangstermijn bijna bereikt – KB 07/03/2013

Geschreven op 5 maart 2015

De veiligheid van de LPG-installaties werd reeds aanzienlijk verbeterd door de invoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2001. De hoge verplichte kwaliteitsnormen opgelegd door het VN/ECE-Reglement nr. 67 van Genéve werden hierin opgenomen.


Uw elektrische installatie is afgekeurd? Wat nu?

Geschreven op 17 december 2014

U ontving bij de aankoop van uw woning / gebouw een negatief verslag van de keuring van uw elektrische installatie. Wat moet u nu exact ondernemen? We zetten het even voor u op een rijtje...


Uw elektriciteit afgeschakeld? Wat nu?

Geschreven op 3 oktober 2014

Deze winter bestaat de kans dat uw elektriciteit wordt afgeschakeld. Wat gebeurt er dan met uw zonnepanelen? En is een generator een optie? Moet dat dan gekeurd worden? We leggen even één en ander uit over de mogelijke hulpvoedingen voor uw elektriciteitsnetwerk...