BTV voor particulieren

BTV, afkorting van Technisch Bureau Verbrugghen, is een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) en erkend controleorganisme, met meer dan 85 jaar ervaring en 400 medewerkers in België.

BTV heeft de wettelijke opdracht de (arbeids-) veiligheid te onderzoeken door het uitvoeren van wettelijk verplichte controles  op machines en installaties, zowel bij particulieren als professionelen.

Dankzij de regionale spreiding van onze 10 kantoren bent u als klant verzekerd van een vlotte dienstverlening. Omdat ook u beter zeker bent van uw veiligheid en die van uw gezin, is een kwalitatieve controle een must.

Een woning kopen of verkopen, maar wat met de gasinstallatie?

Geschreven op 7 mei 2014

Een woning kopen of verkopen doe je niet met de ogen dicht, zeker niet voor wat de gasinstallatie betreft. Als de gasinstallatie niet in orde is kan dit nefast zijn voor de veiligheid, het wooncomfort, de energiekost en het milieu. De gasinstallatie zal ten slotte ook de waarde van de woning en de bijkomende kosten bepalen.

Goede afspraken liggen aan de basis van een geslaagde verkoop. Er zijn meerdere attesten die de (nieuwe) eigenaar moet hebben.


Gewijzigde regels voor rioleringen in Vlaanderen

Geschreven op 15 april 2014

De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwater (GSV) is gewijzigd. Voor de bouwvergunningen die zijn aangevraagd na 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels. 

De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u samengevat:


De invloed van het ontbreken van het bouwjaar op uw EPC

Geschreven op 3 oktober 2013

De nodige bewijsstukken bij uw EPC beïnvloeden sterk uw score. Bij de inspectie is het vaak onmogelijk om te zien wanneer een woning gebouwd werd, of er isolatie aanwezig is en hoe dik deze is,… Hierdoor dienen bij de ingave in de software “standaardwaarden” gehanteerd te worden waardoor de woning wellicht slechter scoort dan in de praktijk het geval is.